Zmenšiť textZväčšiť text

Skúška sirén

 06.03.2024

     V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2023/000894-035 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2024" zo dňa 15.11.2023 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024" oznamujeme obyvateľom obce, že v piatok, 8. marca 2024 o 12:00 hod., sa zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou (2 min.) skúškou, so spustením z miestneho ovládania obce. 


POZNÁTE VAROVNÉ SIGNÁLY SIRÉN?

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
- dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne sa dopĺňa hovorenou informáciou. 
Patrí sem aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, ktoré je doplnené 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.

OHROZENIE VODOU
- šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. Následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

KONIEC OHROZENIA
- dvojminútový stály tón sirén bez opakovania. Následne sa dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POZOR - SKÚŠKA SIRÉN
- dvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Zoznam aktualít: