Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Názov Popis Dátum
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - 15.05.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - 15.05.2024
Rozhodnutie o zastavení územného konania Cyklotrasa v úseku Rožňava - Krásnohorské Podhradie 15.05.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj - 15.05.2024
Návrh na zrušenie VZN číslo 4/2008 O podmienkach nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci 25.01.2024
Návrh VZN o znečisťovaní ovzdušia č.1 / 2024 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 15.01.2024
Voľné pracovné miesto Upratovačka a pomocná kuchárka 16.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 Záverečné stanovisko 06.11.2023
Vodná nádrž v lokalite Železnička - 12.10.2023
Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 19.08.2023
Generované portálom Uradne.sk