Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeckrasnohorskepodhradie.sk spravuje obec Krásnohorské Podhradie a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Krásnohorské Podhradie

Adresa:
Obecný úrad Krásnohorské Podhradie
Hradná 156
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO: 00328421

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 2830 (k 31.12.2022)
Rozloha: 2317 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1322

Všeobecné informácie: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk
Podateľňa: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk
Starosta: starosta@obeckrasnohorskepodhradie.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 058/732 54 31

E-mail: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk

Kompetencie:
Obec Krásnohorské Podhradie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk