Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty

Miestne občianske a preventívne služby v obci Krásnohorské Podhradie

Riešenie migračných výziev v obci Krásnohorské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v Krásnohorskom Podhradí
 

Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci Krásnohorské Podhradie

Miestna občianska poriadková služba III.

Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Krh.Podhradie

Komunitné centrum

Rozvoj energetických služieb v obci

Miestna občianska poriadková služba II.

Miestna občianska poriadková služba

Zvyšovanie bezpečností miest a obcí

Terénna sociálna práca v obci Krásnohorské Podhradie

Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v MRK obce Krásnohorské Podhradie