Zmenšiť textZväčšiť text

Pamätníky

Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok a pamätníkov. Pred vchodom do hradu sa nachádza malá prícestná baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého so sochou tohto svätého z prvej polovice 18. storočia.
Na kupole otvorenej stavby sú dodnes viditeľné zvyšky freskovej výzdoby.

Pod hradným svahom sa nachádza Božia muka z 19. storočia, malá štíhla štvorcová stavba s nízkymi pilastrami po bokoch. V nike bola socha Panny Márie, ktorá bola okolo roku 1960 odcudzená.

Pred kostolom je liatinový kríž s korpusom, postavený roku 1837. Podstavec je novší. Na stene kostola je zavesený drevený procesiový kríž s nápisom MISSIO a letopočtami 1899, 1914, 1927 a 1936. Pri ceste do hradného parku je prícestný liatinový kríž s korpusom pravdepodobne zo začiatku 20. storočia. Pri štátnej ceste do Košíc sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa a liatinovým korpusom postavený 19.11.1950. Na podstavci je latinský nápis „IN CRUSE SALUS“. Ústredný kamenný kríž cintorína s malým novším liatinovým korpusom pochádza z druhej polovice 19. storočia. Pred OÚ v parčíku je obelisk z čierneho mramoru s nápisom „FRANCISKA TÉR“ (Franciskino námestie). Bol postavený roku 1901.

V parku pod hradom je do skaly osadená pamätná tabuľa z čierneho mramoru, vyhotovená roku 1898 na večnú pamiatku grófa Dénesa Andrássyho a jeho manželky Francisky zborom úradníkov veľkopanstva.

Drevený vyrezávaný milecentenáriový pomník bol odhalený 8.6.1996 a je na ňom vyrytých 38 mien okolitých obcí. V cintoríne je viacero liatinových náhrobných krížov s korpusom, tabuľkou s nápisom a dátumom narodenia i úmrtia. Kríže pochádzajú z 19. a začiatku 20. storočia. Na budove knižnice je pamätná tabuľa oslobodenia obce so sovietskou armádou 22.1.1945. Pamätná tabuľa bola na stene domu č. 41, rodného domu Jozefa Fábryho, odhalená roku 1979 a sňatá roku 1990.