Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 90)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
306/2024 Zmeny a doplnky Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
105 589 €
č. Z20242776_Z Stravné lístky Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Up Déjeuner, s.r.o.
36 204.72 €
0064771 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1 005 €
298/2024 Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q734 Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
282 943.50 €
27032024 Podmienky poskytnutia finančného príspevku a účel použitia, Práva a povinnosti zmluvných strán Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
70 €
24/43/060/46 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
9 418.10 €
č. 24/43/054/37 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Dod.: Obec Krásnohorské Podhradie
11 360.52 €
č. 24/43/060/46 Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
324 0730 Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
2409472710 Poistenie osobného motorového vozidla FORD GALAXY Odb.: Obec Krásnohorské Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
827.13 €
Generované portálom Uradne.sk