Zmenšiť textZväčšiť text

Kostoly

Občania obce sú prevažne vyznávačmi katolíckeho náboženského vyznania. Významnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Všechsvätých. Kostol v obci sa spomína už v rokoch 1332-1337. Pôvodná gotická stavba kostola z druhej tretiny 15. storočia bola rozšírená koncom 16. storočia. Po poškodení Turkami bol objekt obnovený roku 1787 v klasicistickom slohu a reštaurovaný roku 1895. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo polygonálne uzavreté presbytérium so sieťovou rebierkovou klenbou, zbiehajúcou sa do ihlancovitých rímsových konzol. K južnej stene kostola je pristavaná malá polkruhová kaplnka.

Gotické kamenné pastofórium po reštaurovaní roku 1895 bolo neogoticky doplnené. Na víťaznom oblúku je nápis o oprave kostola roku 1895 Dénesom Andrássym. Na severnej stene lode kostola pri jeho poslednej obnove bola objavená gotická freska uhorských kráľov z rodu Andrássyovcov, čiže táto stena objektu je pôvodná. Hlavný oltár má ústredný obraz Všechsvätých od Adáma Ohnila, po stranách sú sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Alojza. Bočný oltár s maľovanou iluzívnou stĺpovou architektúrou má ústredný obraz sv. Floriána a dve pozlátené plastiky cherubínov, medzi ktorými je kríž s korpusom. Ďalší bočný oltár je zasvätený Panne Márii.
Nad vchodom do sakristie je znak baníkov.

Rokoková kazateľnica pochádza z 2. polovice 18. storočia, na prehýbanom parapete sú reliéfy štyroch evanjelistov a na rezonančnej strieške vybavenej lambrekýnom je socha Dobrého pastiera. Farebné okenné vitráže znázorňujú sv. Františka a sv. Dionýza. 14 zastavení Krížovej cesty zo začiatku 20. storočia je osadených vo vyrezávaných drevených rámoch.

Kazateľnica a obraz Immaculaty s pohľadom na hrad Krásna Hôrka z roku 1755, sú zvyškami pôvodného zariadenia kostola. V kostole je obraz Panny Márie z roku 1961. V sakristii je starý obraz sv. Petra. Je tu aj sadrový reliéf Panny Márie s dieťaťom.

V lodi kostola sa nachádza viacero pamätných tabúľ:

Tabuľa z roku 1946, ktorú Ježišovmu srdcu venovali baníci.
Tabule baróna Györgya Andrássyho a manželky Márie Szelényiovej vyhotovené roku 1895.
V predsieni pod vežou sú dve pamätné tabule z čierneho mramoru – obetiam I. svetovej vojny z roku 1927 a obetiam II. setovej vojny. Na empore je pseudogotický organ z roku 1893.