Zmenšiť textZväčšiť text

Významné osobnosti

Dénes Andrássy (1835-1913), mecén, veľkostatkár. Podporoval umenie, sám sa venoval maliarstvu. V roku 1908 svoj veľkostatok v Monoku daroval Lige na ochranu detí.

Franciska Andrássyová-Hablawetzová (1838-1902), viedenská herečka černoského pôvodu, mecénka.

Juraj Andrássy(okolo 1650-1725), kurucký generál, zakladateľ monockej vetvy rodu Andrássyovcov z Krásnej Hôrky. Získal titul baróna. Bránil hrad Krásnu Hôrku proti cisárskym vojskám, roku 1710 po ročnom obliehaní ho vydal cisárskemu generálovi Viandovi.

Pavol Andrássy (1655-1713 Trenčín), kurucký generál.

Peter Andrássy (? – okolo 1600), zakladateľ uhorskej vetvy rodu Andrássyovcov, sedmohradský šľachtic. Po nevydarenom pokuse Gáspara Békésiho zmocniť sa vlády v Sedmohradsku vstúpil do cisárskej armády. Od roku 1578 sa stal kapitánom hradu Krásna Hôrka, ktorý jeho vnuk Matej dostal i s panstvom do dedičného rodového vlastníctva. Peter Andrássy (?-1715), stoličný hodnostár, barón. Roku 1688 sa stal gemerským županom. Podporoval vedu a kultúru.

Štefan Andrássy (okolo 1650-okolo 1720), kurucký generál, zakladateľ betliarskej vetvy rodu Andrássyovcov. V rokoch 1706-1711 zastupoval brata Petra vo funkcii gemerského župana. Od roku 1706 generál kuruckých vojsk medzi Dunajom a Tisou. Roku 1710 zložil sľub vernosti Habsburgovcom. Autor nezvestnej filozofickej rozpravy „Stephani Andrássy philosophia“. Je hrdinom románu Móra Jókaiho „Levočská biela pani“. Na hrade Krásna Hôrka je vystavené mumifikované telo jeho prvej manželky Žofie Srédyovej.

Na miestnom cintoríne je pochovaných viacero významných osobností.
Imre Andaházy (1805-1849), miestny presbyter Pána
János Bírossy (1861-1887), kňaz Pána, v hrobe je pochovaný aj jeho otec Július Bírossy (1821-1897)
Lajos Erőssy (1819-1903), kapitán domobrany roku 1848, major maďarskej kráľovskej domobrany, slúžny a hlavný advokát veľkopanstva.
István Hokky (1819-1849), rožňavský presbyter, ktorý zomrel hrdinskou smrťou v bitke proti Rusom pri Drnave 6.7.1849. Jeho náhrobok tvorí liatinový obelisk.
József Jávorszky (1916-1978), farár – dekan
Pál Lökő (1814-1878), v obci 36 rokov pôsobil ako rechtor (učiteľ-kantor).
Jozef Fábry (1909-1971), komunista, internacionalista a vlastenec.