Zmenšiť textZväčšiť text

’’Život’’ v komunitnom centre

 23.06.2024

     V záložke „Rómska komunita“ nové príspevky z diania v rómskej osade od odbornej manažérky KC, Mgr. Moniky Šeďovej, MBA.

 

Projekt „OMAMA“ v obci Krásnohorské Podhradie

     Od marca 2024 sme začali spolupracovať s ľuďmi z projektu Cesta von, konkrétne s regionálnym koordinátorom projektu pánom Mirom Hrivnákom, ktorí nás v komunitnom centre navštívila a získali prvé informácie o tom, prečo by sme sa do tohto projektu zapojiť mali, aké sú potreby v našej obci, aký je tu potenciál a koľko detí do 3 rokov veku v osade konkrétne máme. Vytypovali sme vhodné ženy, ktoré absolvovali výberové konanie a z výberového konania vyšla víťazne pani Anka Darvašová, ktorá je omamou pre deti z osady. Samozrejme spolupracujeme aj my, komunitné centrum, poskytujeme priestor, pomáhame s komunikáciou smerom k mamičkám.

Viac tu: https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2024-06-23-091734-projekt_omama.pdf

 

Environment a osada

     V máji sme v komunitnom centre otvorili veľkú tému, ktorá sa bytostne týka každého obyvateľa Krásnohorského Podhradia, a to odpadového hospodárstva v osade formou prezentácie v rámci environmentálnej výchovy.

Viac tu: https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2024-06-23-091826-Environment_a_osada.pdf

 

Slávne rómske ženy

     Dňa 21. mája 2024 sme v komunitnom centre prezentovali slávne rómske ženy z minulosti až do súčasnosti. Cieľom bolo zvýšiť povedomie a hrdosť na rómsku etnicitu, poukázanie na prekážky, ktoré tie ženy, ako ženy v tradičnej rómskej rodine, museli prekonať. Deti a dospelí sa dozvedeli, v akých oblastiach tie ženy pôsobili a angažovali sa a aj aký vplyv to malo na Rómov.

Viac tu: https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2024-06-23-091851-Sl__vne_r__mske____eny.pdf

 

Deň matiek v komunitnom centre

     Dňa 23.05.2024 sme v komunitnom centre oslavovali „Deň matiek „ podľa maďarského kalendára. Deti si nacvičovali kultúrny program dva týždne dopredu, vyrábali dekorácie a ozdoby, aby si mamičky uctili.

Viac tu: https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2024-06-23-091916-De___matiek.pdf

 

Deň detí v komunitnom centre

     Prvého júna sme oslavovali „Deň detí“. Spolu s vajdom Ľudovítom Gunárom a za prispenia finančných prostriedkov z obce sa oslávili detský sviatok vo veľkom.

Viac tu: https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2024-06-23-091941-De___det___v__KC.pdf

 


Zoznam aktualít: