Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 23.06.2024

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

04941

 

Informácia  o voľnom pracovnom mieste

Voľné miesto na pozíciu:   „ Údržbár „  v    Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasnahorkaváralja, 04941

 

Termínom nástupu:  01. september  2024 -  do: 31. august 2025 na dobu určitú

 

Miesto výkonu práce

Základná škola , Lipová 115

alokované pracovisko Základnej školy – Materská škola Pokroková 182

alokované pracovisko Základnej školy – Materská škola Pačanská 683

Termín nástupu

01. september  2024 -  do: 31. august 2025 na dobu určitú

 

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27. august 2024

     

      Rozsah úväzku

100%

      Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na odborné technické profesie.

 

 

Ďalšie požiadavky

Náplň práce: Údržbárske práce – vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby priestorov školy, oprava a údržba školského zariadenia, odpisovanie elektromeru, vodomeru, plynomeru. Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy. Starostlivosť o zeleň v exteriéri školy, kosenie areálu, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu v areáli školy.

Požiadavky:
- Manuálna a technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť,  oprávnenie  viesť motorové vozidlo
 

        Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis

 posielajte na adresu: Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115, Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja   04941

 


Zoznam aktualít: