Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie

 14.05.2024

Obec Krásnohorské Podhradie podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základnej školy Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie

 


Zoznam aktualít: