Zmenšiť textZväčšiť text

Rómska komisia a spolupráca s komunitným centrom

 06.02.2024

     V našom komunitnom centre sa stretáva aj rómska komisia, ktorá je pod patronátom starostu a obecného zastupiteľstva. Poslanec obecného zastupiteľstva a rómsky vajda Ľudovít Gunár na poslednom stretnutí 17.01.2024 spoločne riešili problémy obyvateľov osady a plán zasadnutí rómskej komisie na rok 2024.

    Predseda komisie je pravidelne informovaná odborným manažérom komunitného centra Mgr. Monikou Šeďovou MBA o výsledkoch mapovania potrieb obyvateľov osady, ktoré vyplýva z činnosti komunitného centra s následným vytvorením komunitnej rady. Hlavným problémom v osade stále zostáva prístup k vode každý deň, nedokončená cesta v častiach osady, problémy ak veľa prší alebo sneží, ľudia sa brodia blatom, problematika premnožených psov a nedostatok pracovných príležitostí. Obyvatelia osady by privítali ihriská pre deti, altánky pre dospelých.

     Komunitné centrum umožňuje obyvateľom osady športové vyžitie, hráme stolný tenis, cvičíme zumbu, robíme posilňovacie cvičenia pre chlapcov, v rámci kultúrneho vyžitia nám pribudli varhany a xylofón, deti sa usilovne učia zatiaľ pod vedením pracovníka komunitného centra.

     Dievčatá vo veku 12-14 rokov sa učia šiť na šijacom stroji, štrikovať a háčkovať.

     Prebieha sporadické doučovanie podľa potrieb detí v jednotlivých predmetoch, pravidelne ale cvičíme čítanie s porozumením v slovenskom jazyku a prerozprávanie prečítaného textu z dôvodu zvyšovania slovnej zásoby detí.

     Platí u nás pravidlo, kto nechodí do školy, nesmie prísť do komunitného centra, aspoň takýmto spôsobom pomáhame regulovať záškoláctvo.

Mgr. Monika Šeďová MBA

 odborný manažér Komunitného centra v Krásnohorskom Podhradí

 

     Viac zo života komunitného centra nájdete na tomto odkaze:

https://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/romska-komunita


Zoznam aktualít: