Zmenšiť textZväčšiť text

Uzávierka cesty

 03.11.2023

     Správa ciest Košického samosprávneho kraja, stredisko Rožňava, oznamuje, že dňa 3.11.2023 o 9.00 hod., bude zriadená uzávierka cesty č. II/549 v úseku Krásnohorské Podhradie – Úhorná, okresná  hranica  RV/GL,  v zmysle určenia  dočasného dopravného značenia vydaného  Obvodným  úradom pre cestnú prepravu a pozemné komunikácie Košice – okolie, dňa  2.9.2013 Č.sp.: 13/2013/01767 a z dôvodu nevykonávania zimnej údržby v zmysle Operačného plánu ZÚC 2023/2024.   

     Predpokladaný termín ukončenia uzávierky tejto cesty je 30.4.2024!


Zoznam aktualít: