Zmenšiť textZväčšiť text

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

 21.10.2023

     Október už  tradične patrí Našim seniorom. Je vzdávaná  úcta tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Ako prejav vďaky  a úcty pri príležitosti mesiaca venovaného starším občanom, naša  obec usporiadala slávnostné posedenie pre občanov obce. Starosta, Štefan Kún, slávnostným príhovorom zahájil začiatok podujatia. Slávnostné posedenie oživili  svojim milým vystúpením deti miestnej materskej školy, základnej školy  s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, začo im zo srdca ďakujeme. 

     Milým  okamihom bolo aj blahoželanie našim seniorom - jubilantom, ktorých  sme obdarovali malým darčekom. Nechýbala dobrá nálada, výborné jedlo a príjemná atmosféra. Poďakovanie  patrí aj miestnym klubom dôchodcov, ktorí svojimi dobrotami prispeli k občerstveniu. 

     Tento rok sa naša obec rozhodla obdarovať  malou pozornosťou  všetkých  seniorov - jubilantov v obci, v podobe malého  prekvapenia, ktoré  si priebežne nájdu  vo svojich schránkach. 

     Vďaka  patrí všetkým, ktorí dopomohli pri organizovaní tejto vydarenej oslavy.

 

Bc. Gabriela Jobbáďová


Zoznam aktualít: