Zmenšiť textZväčšiť text

Október - mesiac úcty k starším...

 13.10.2023

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.

Milí dôchodcovia!

 

     Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom, by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám mladším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými svoje deti a vnúčatá.

     V mene obecného úradu Vám úprimne prajem, aby ste boli ešte dlhé roky zdraví a šťastní, aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s Vami, a nie len vedľa Vás.

     Prajem Vám, aby ste tých krásnych chvíľ ešte objavili v živote veľa, aby Vás v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov, aby ste nepoznali samotu. Prajem Vám, aby sa Vám Vaša láska a obetavosť vracala plným priehrštím v podobe milého slova a vďačného úsmevu.

Štefan Kún, starosta obce

Zoznam aktualít: