• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Tipy na výlet

Hrad Krásna Hôrka – 13. storočie. Postavený na vysokom homolovitom kopci, prístupný iba z východnej strany.
Andrássyovská obrazáreň – postavená roku 1908, stojí vedľa kúrie.
Andrássyho mauzóleum – malá sepulchárna stavba z rokov 1903-1905
Rímskokatolícky kostol Všechsvätých – 14.storočie. Pôvodná gotická stavba.

Kúria – postavená roku 1885 Andrássyovcami. Neoklasicistický sloh. Od roku 1906 v budove býval gróf Maldechen, ktorý sa do rodiny priženil. Po roku 1945 bola v nej umiestnená lesná správa. - je prízemná budova na pôdoryse tvaru L s dlhým bočným krídlom. Nárožia budovy zvýrazňujú plytké jednoosové rizality. Vo dvorovej časti je zasklená pilierová chodba. Zadnú časť bočného krídla tvorí poschodová prístavba, v ktorej pôvodne boli detské izby. Oplotenie s kovanými mrežami a brána sú pôvodné.

Obytná budova hlavného polesného – dom číslo 159 sa nachádza na Hradnej ulici, stavba bola postavená v prvej polovici 19. storočia na spôsob malých vidieckych klasicistických kúrií. V budove bola za I.ČSR žandárska stanica, dnes je to klub dôchodcov. Je to prízemná stavba na obdĺžnikovom pôdoryse s päťosovou fasádou. V strede tejto fasády sú dve dvojité okná, ostatné okná sú jednoduché. Tieto okenné otvory sú v jednoduchých šambránach. Fasádu členia aj lizény, výrazná je korunná rímsa.

Sídlo úradníkov Andrássyovského veľkostatku – dom č. 134, je to štvorosová budova so stredným plytkým rizalitom. Roku 1899 dal postaviť oproti kostolu dvojtriednu rímskokatolícku školu v neoklasicistickom slohu, ktorá podobným účelom slúži dodnes (ZŠ 1.-4. s maďarským vyučovacím jazykom).

Fara – spomína sa už v 16. storočí. Dnešná fara je prízemná budova s pôdorysom tvaru L s hladkými fasádami, ktoré členia len obdĺžnikové okná v kamenných šambánach s podokennou rímsou. Vo dvore je vstupná drevená veranda.

V strede obce sa nachádza železná nádrž na vodu „Kast“ z roku 1885. Nádrž je umiestnená pri drevenej budove s vyrezávanými štítmi, v ktorej bola kedysi umiestnená požiarna zbrojnica. Pitnú vodu občania obce čerpali z „Raholzovej studne“.

Kamenný jednooblúkový most cez Pačanský potok bol postavený pravdepodobne v 19. storočí.
V obci sa dodnes zachoval starý Szentiványiho obchod (dom č. 129) zo začiatku 20. storočia. Je to prízemná stavba s pôdorysom tvaru L a architektonicky riešenou fasádou.
Dom č. 41 je rodným domom Jozefa Fábryho (1909-1971), komunistu, internacionalistu a vlastenca.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: