• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.


Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at webexdigital2.vshosting.cz Port 443

Zmluvy

Zmluvy 2015
Zmluva
Zmluva o pripojení k IS
Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti
Dohoda č. 24-2015-AC-12
Dohoda č. 10-2015+AC-10
Rámcová dohoda 1 24.03.2015
Rámcová dohoda 2 24.3.2015
Rámcová dohoda 3 24.03.2015
Rámcová zmluva 24.03.2015
Zmluva 24.03.2015
Zmluva o dielo 29.03.2015
Rámcová dohoda 29.03.2015
Rámcová dohoda 7 29.03.2015
Rámcová dohoda 8 29.03.2015
Rámcová dohoda 9 29.03.2015
Rámcová dohoda 10 29.03.2015
Rámcová zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb
Dohoda č. 15-43-054-09
Zmluva CVČ
Mandátna zmluva 30.04.2015
Dohoda č. 15-43-52A-40
Dohoda č. 15-43-052--28
Dohoda č.66-2015-AC-12
Zmluva č. MC21052015
Zmluvy 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č.2
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby zverejnená 21.02.2014
Zmluva s obcami a mestom 2014-1
Dohoda o nájme nehnuteľsnoti
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP
Zmluva o dielo 22.05.2014
Zmluva o dielo č. 1-2014
Dohoda č. 14-43-052-19
Kúpno - predajná zmluva z 11.6.2014
Dohoda § 12
Dohoda č. 10-2014-AC-10
Dohoda č. 13-43-50j-24-NS
Dohoda č. 14-43-52A-29
Kúpno - predajná zmluva z 25.6.2014
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3.7.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o nájme 14.7.2014
Dodatok k dohode č. 14-43-052-19
Dohoda č. 14-43-50j-29-NS
Dohoda 9-2014
Dohoda č. 50-§51-2014
Dohoda č. 14-43-50j-36-NS
Komisionárska zmluva
Kúpno - predajná zmluva z 18.9.2014
Zmluva o dielo z 3.10.2014
Zmluva o poskytnutí NFP
Dodatok k Dohode č. 2 - 14-43-052-19
Zmluva o dielo EuroGeo-CADaster s.r.o.,
Zmluva o dielo IRENA ZUBRICZKÁ - GEOTRON
Dohoda § 12 od. 1.12.2014
Dohoda č. 10-2015+AC-10
Dohoda č. 14-43-052-1070
Zmluva o poskytnutí NFP - Terénna sociálna práca
Zmluva č. 15544-2014
Zmluva o dodávke služieb
Dohoda č. 14-43-50j-45NS
Dodatok č.1 k Dohode 93-§51-2014
ZMLUVA o dielo 8.12.2014
Zmluva o dielo 8.12.2014
Dodatok k dohode č. 1 14-43-0052-1070
Dodatok k dohode č. 1 14-43-52A-29
Dodatok k dohode č. 1 č.14-43-50j-24NS
Dodatok k dohode č. 1 č.14-43-50j-29NS
Dodatok k dohode č. 1 14-43-50j-36NS
Dohoda č. 93-§51-2014
Zmluvy 2013
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Dohoda č. 16,-§52-2013-NP V-2
Dohoda č. 51-§52a- NP V-2
Zmluva o NFP č. 018-4.1MP-2013
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu_15.04.2013
Dohoda o spoluprác_18.04.2013i
Zmluva - Slovgram 12.05.2013
Zmluva o nájme-dodatok
Nájomná zmluva
Dohoda č. 13-43-056-10
Dohoda číslo 78-§52-2013_04.06.2013
DOHODA č.3-§50j-NS 2013
Dodatok č. 1 k dohode č. 13-43-056-10
Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 10.6.2013
Dodatok k dohode č.1 č. d.3-§50j-NS 2013
Dohoda č. 14-§50j-NS 2013
Licenčná zmluva č. U1590-2013
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_16.07.2013
Dodarok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služby_19.07.2013
Zmluva o nájme 22.07.2013
Mandátna zmluva zo dna 15.07.2013
Zmluva o dodávke tovaru_02.09.2013
Kúpno predajná zmluva + dodatok 06.09.2013
Dodatok č. 1 Zmluve o dodávke tovaru_23.09.2013
Kúpno predajná zmluva_27.09.2013
Zmluva o dielo č.1-2013
Zmluva o dodávke tovaru č. 01112013
Darovacia zmluva_11.11.2014
Zmluva o dielo č. 2-2013
Dohoda č. 121-§52-2013
Dodatok č. 1 k dohode č. 1-§56-2012
Dohoda číslo 95-§51-2013
Mandátna zmluva č. 31-2011-2013 zverejnená 29.12.2013
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby zverejnená 29.12.2013
Zmluvy 2012
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Dohoda 20 52 2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
Mandátna zmluva
Chránená dielľňa
Absolventská prax
Zmluva o združení
Zmluva o dielo
Mandátna zmluva
Zmluva o nájme Oto Orbán
Dodatok ku zmluve o NFP 4.1a
Dodatok č.1 k Dohode 33 §51 2012
Dodatok k 4.1c
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezp. predmetov
Dohoda 55 §52a 2012_27.04.2012
Darovacia zmluva_28.05.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci - ZŠ_26.6.2012
Dodatok č.1 k zmluve Rekonštrukcia miestnych komunikácií_27.6.2012
Dohoda č. 76 §52 2012 NP V-2_27.6.2012
Zmluva_Pavol Rusinko-R.P.AUTO_2.7.2012
Finančný príspevok od ZŠ Domoszló_03.07.2012
Zmluva o najme priestorov - letný tábor_11.07.2012
Dohoda číslo 123_31.7.2012
Dodatok č.1 k zmluve Krh. Podhradie infraštruktúra rómska osada 1_1.8.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_2.8.2012
Dodatok k ZoD č. 2 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií_10.10.2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru_13.11.2012
Darovacia zmluva - Veresegyház zverejnené 05.12.2012
Zmluva o nájme pozemku zverejnené 05.12.2012
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa_11.12.2012
Dohoda č.3-XX-2012-§54 zverejnena 18.12.2012
Zmluvy 2011
na zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Mandátna zmluva ARDE
Rámcova Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo
Dohoda o najme
Mandatna zmluva
Najomna zmluva
Zmluva o vypozicke
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Mandátna zmluva zo dňa 8.2.2011
Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 9.2.2011
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva o stavebnom diele
Zmluva o dodavke plynu
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Zmluva o prepozicani miesta
Zmluva o prepozicani miesta
Mandatna zmluva
Zmluva zo dňa 25.3.2011 o poskytnutí údajov z katastra
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytovaní právnej služby
Darovacia zmluva SPP
Zmluva o poskytnutí dotacie
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Zmluva ROMEDs.r.o
Zmluva č328
Kúpno - predajná zmluva uverejnená 3.8.2011
Zmluva o najme Hrivnáková
Kúpno predajná zmluva uverejnená 22.09.2011
Kúpno predajná zmluva Štefan ELEK uverejnená 22.09.2011
Zmluva o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu formou dotácie
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne.
Dohoda o spolupráci
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva UPD
Zmluva o dielo
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo 20.11.2011.pdf
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve.pdf
Zmluva o dielo na projektové práce
Dohoda č 125
ZoD voda
Zmluva o NFP