• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť školy :

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídli v prekrásnom areáli na úpätí hradu, Aktuality zo života školy sú  na webstránke školy.

Nedávno poctili našu školu svojou návštevou bývalé žiačky, dnes špičkové svetové atlétky Danka a Janka Velďákové. Obrázky z návštevy sú v sekcii Fotogaléria

  A k t u a l i t a   :

10. marca 2010 prezident SR Ivan Gašparovič za prítomnosti svojej manželky ako aj štátnej tajomníčky Ministerstva školstva prijal úspešných riešiteľov medzinárodných predmetových olympiád z celého Slovenska v prezidentskom paláci. Náš okres mal svojho zástupcu v osobe bývalého žiaka ZŠ Krásnohorské Podhradie, bronzového medailistu z celosvetovej olympiady enviromentálnych projektov z Baku, Richarda Helcmana. Prezident na prijatí zdôraznil, že účasť na medzinárodných súťažiach potvrdila ich schopnosti, ocenil ich húževnatosť i ochotu dať spoločnosti niečo naviac aj za cenu straty osobného voľna. "V dospelosti zistíte, že práve tento čas bol pre Vás dôležitý, aby ste získali postavenie, aby ste získali vážnosť, a pri dobrých výsledkoch aj uznanie a ocenenie spoločnosti. Zároveň apeloval na nich slovami, nevzdajte sa toho čo máte, držte sa týchto vedomostí. Som presvedčený, že budúcnosť sa Vám zato odmení."

História školy :

Dénes Andrássy venoval pozornosť a nemálo finančných prostriedkov na duševný rozvoj detí aj na svojich veľkostatkoch. Roku 1899 dal postaviť oproti kostolu dvojtriednu rímskokatolícku školu v neoklasicistickom slohu, ktorá podobným účelom slúži dodnes (ZŠ 1.-4. s vyučovacím jazykom maďarským). Je to obdĺžniková prízemná stavba s dvanásťosovou hlavnou fasádou, ktorú člení šesťosový stredný plytký rizalit. Fasády členia aj obdĺžnikové okná v šambránach s klenákom a podokennou rímskou s čabrakou. Nárožia školy sú zdobené rustikou. 

1.JPG2s.JPG3s.JPG4.JPG
5.JPG6.JPG7s.JPG8c2

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: