• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Zbierka na obnovu hradu

Kto má záujem pomôcť pri obnove hradu Krásna Hôrka prosíme kontaktujte Nás na: tel.:0944111079
mail.:helpforkrasnahorka@gmail.com
          pomockrasnejhorke@gmail.com
Verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka

Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka.

Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka na základe povolenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/008970, zo dňa 13. marca 2012.

Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 13. marca 2012 do 13. marca 2013.

Verejná zbierka bude vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky 7000 443743/8180, vedený v Štátnej pokladnici, priamo, poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu prispievateľa; (IBAN SK20 8180 0000 0070 0044 3743, SWIFT SUBASKBX – pre účel príspevkov zo zahraničia)

Za riadne konanie verejnej zbierky v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami zodpovedá PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. Kontakt: rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky v súlade s povolený m účelom, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973.Vyúčtovanie verejnej zbierky predloží organizácia Ministerstvu vnútra najneskôr do 11. Apríla 2013.

Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým ľuďom, ktorí vynaložili a ešte stále vynakladajú obrovskú námahu na záchranu hradu Krásna Hôrka a jeho zbierok. Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí nás počas týchto dní podporujú, a ktorí si uvedomujú dôležitosť ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva.

Kontakt: Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, mail: rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

www.snm.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: