• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Zákazky s nízkou hodnotou

VO č. 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  Interiérové vybavenie.pdf

Špecifikácia interiérové vybavenie.pdf

Kúpna  zmluva Návrh Interiérové  vybavenie.pdf

VO č. 2

<span "="" style="font-size: 11pt; line-height: 15.6933px;">Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Krásnohorské Podhradie-zverejnené 07.02.2022

Výzva na predloženie ponuky MK.pdf

Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo.pdf

Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo.DOCX

Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.pdf

Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č. 3_CV zákaz účasti.pdf

Príloha č. 3_CV zákaz účasti.docx

Príloha č. 4_CV podmienky účasti.pdf

Príloha č. 4_CV podmienky účasti.docx

Príloha č. 5_Subdodávatelia.pdf

Príloha č. 5_Subdodávatelia.docx

Hosp. prejazd.pdf

Priečne rezy b.pdf

Situácia k Osade.pdf

Situácia v obci.pdf

VZOROVÉ REZY- k osade.pdf

VZOROVÉ REZY- v obci.pdf

ZADANIE  - Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Krásnohorské Podhradie.pdf

ZADANIE  - Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Krásnohorské Podhradie.xls

VO č. 3

Konzultant JPÚ k projektu : Vysporiadanie pozemkov pod,obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci Krásnohorské Podhradie - zverejnené 09.05.2022 

Výzva na predkladanie ponúk

príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

príloha č. 3 Generálne ČV

príloha č. 5 Návrh Zmluvy

Zápisnica  z   otvárania

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: